Sự kiện theo tháng

Thông báo tuyển sinh Đại học năm học 2015 - 2016 của Đại học Quốc gia Tp.HCM

Năm học 2015-2016, Đại học Quốc gia Tp.HCM (ĐHQG-HCM) sẽ tiến hành xét tuyển dựa trên cơ sở kết quả của thí sinh trong kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia kết hợp với điểm ưu tiên theo khu vực và đối tượng. Tiêu chí quá trình học tập THPT được sử dụng như điều kiện ngưỡng xét tuyển.

Phương thức tuyển sinh này được áp dụng trong toàn hệ thống ĐHQG-HCM bao gồm: Trường ĐH Bách khoa, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trường ĐH Quốc tế, Trường ĐH Công nghệ Thông tin, Trường ĐH Kinh tế - Luật và Khoa Y ĐHQG-HCM.

Nội dung chi tiết, vui lòng tải tại đây

Các bài viết khác