Đối Tác

Đại học Paris VI
Đại học Paris VI

Trường Đại học Bordeaux và Đại học Paris VI  nằm trong số các trường sở hữu những phòng nghiên cứu về ngành Tin học tốt nhất tại Pháp. Các trường Đại học này hiện đang hợp tác với Trung tâm Đại học Pháp ...

Chi tiết
Đại học Bordeaux
Đại học Bordeaux

Trường Đại học Bordeaux và Đại học Paris VI  nằm trong số các trường sở hữu những phòng nghiên cứu về ngành Tin học tốt nhất tại Pháp. Các trường Đại học này hiện đang hợp tác với Trung tâm Đại học Pháp...

Chi tiết
	Đại học Toulouse 1 Capitole
Đại học Toulouse 1 Capitole

Đại học Toulouse 1 (UT1) là đại học được xếp hạng thứ hai trên toàn châu Âu trong lĩnh vực đào tạo khối ngành Kinh tế. Trong đó, trường Toulouse School of Economics (TSE) thuộc UT1, nằm dưới sự quản lý của ông Jean Tirole

Chi tiết
ELCA
ELCA

Chi tiết