Hoạt động sinh viên

Hội trại truyền thống Đoàn Cơ quan ĐHQG TPHCM năm 2018
Hội trại truyền thống Đoàn Cơ quan ĐHQG TPHCM năm 2018

Hội trại truyền thống Đoàn Cơ quan ĐHQG-HCM năm 2018

Chi tiết
HỌP HỘI SINH VIÊN
HỌP HỘI SINH VIÊN

HỌP HỘI SINH VIÊN ĐỂ

TỔNG KẾT KẾT QUẢ THỰC HIỆN TRONG NĂM HỌC 2016 – 2017

VÀ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM HỌC 2017 – 2018

Chi tiết
Lớp luyện kỹ năng Nói Tự Tin thi IELTS
Lớp luyện kỹ năng Nói Tự Tin thi IELTS

Lớp luyện kỹ năng Nói Tự Tin thi IELTS

Chi tiết
Chương trình Đại sứ sinh viên StudyAdelaide 2017
Chương trình Đại sứ sinh viên StudyAdelaide 2017

Chương trình Đại sứ sinh viên StudyAdelaide 2017

Chi tiết