Học tập - Nghiên cứu

Hai sinh viên PUF-HCM được trao học bổng Eiffel Excellence năm 2017

Theo Campus France Vietnam, Học bổng Eiffel Excellence  là học bổng của chính phủ Pháp, cho phép chi trả một khóa học trình độ thạc sỹ hoặc tiến sĩ tại Pháp. Học bổng này dành cho các bạn sinh viên có thành tích học tập, hoạt động xuất sắc và nhằm khuyến khích đào tạo các nhà lãnh đạo tương lai. Ba lĩnh vực ưu tiên của chương trình học bổng là: khoa học, kinh tế – quản lý, luật và khoa học chính trị.

Giá trị học bổng:

- Trợ cấp hàng tháng 1181 € với bậc Thạc sỹ, 1,400€ với bậc tiến sỹ

- Vé máy bay khứ hồi

- Phí an sinh xã hội

- Các hoạt động văn hóa

- Ứng viên học bổng cũng có thể nhận được 1 khoản trợ cấp nhà ở tùy từng điều kiện

Học bổng Eiffel được xếp vào top những học bổng danh giá nhất hành tinh và là ao ước của rất nhiều sinh viên quốc tế. 

Năm 2017, PUF-HCM có hai (02) sinh viên được nhận học bổng Eiffel cho bậc học Thạc sĩ tại Pháp là sinh viên Lê Nguyễn Minh Hương, tốt nghiệp chương trình Cử nhân Tin học (Khóa 2013-2016) và sinh viên Nguyễn Yến Ngọc Anh, tốt nghiệp chương trình Cử nhân Kinh tế Quản lý (Khóa 2014-2017).

(Nguồn: http://www.campusfrance.org/sites/default/files/eiffel_laureats_master_2017.pdf)