Học tập - Nghiên cứu

DAEFLE - Kỳ thi tháng 12/2016

Là một trung tâm tổ chức thi, Viện Pháp tại Việt Nam tiếp đón tất cả các thí sinh mong muốn tham dự kì thi đầu vào và kì thi tốt nghiệp của DAEFLE.

Tham dự kì thi D.A.E.F.L.E tại Việt Nam :

Kì thi đầu vào :

Kì thi đầu ra :

Liên hệ :

08.35.20.68.64
 

DAEFLE là văn bằng được cấp bởi Alliance francaise tại Paris dành cho những giáo viên tiếng pháp trong tương lai.

Các khóa đào tạo ban đầu hoặc nâng cao, bổ sung của DAEFLE được thực hiện từ xa. Các nội dung được hướng đến việc thực hành dạy học : khóa học xen kẽ giữa các bài giảng lý thuyết, các hoạt động từ các tài liệu và bài tập ứng dụng. Việc chuẩn bị được thực hiện thông qua CNED (Trung tâm Quốc gia về Giáo dục từ xa).

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng xem trang dành riêng cho DAEFLE trên trang web của Alliance francaise và CNED :

http://www.alliancefr.org/enseignants-fle/formations/daefle

http://www.cned.fr/inscription/8fleddix/

 

Nguồn: www.institutfrancais-vietnam.com/