Các trường đối tác Pháp

Đại học Paris VI

"Trường Đại học Bordeaux và Đại học Paris VI  nằm trong số các trường sở hữu những phòng nghiên cứu về ngành Tin học tốt nhất tại Pháp. Các trường Đại học này hiện đang hợp tác với Trung tâm Đại học Pháp – TP.HCM nhằm đem đến cho sinh viên một chương trình đào tạo tốt nhất từ Pháp.

Các trường Đại học này không chỉ nổi tiếng ở Pháp mà còn trên toàn thế giới, giúp bạn tiếp cận các văn bằng có giá trị quốc tế cho cả hệ Cử nhân lẫn Thạc sĩ Tin học. Hiện nay, tại Trung tâm Đại học Pháp, chúng tôi đang triển khai 2 chuyên ngành đào tạo “Software Engineering” hoặc “Computer Network”.

Chương trình đào tạo được đảm nhận bởi các Giảng viên vừa làm công tác giảng dạy, vừa tham gia nghiên cứu, dày dặn kinh nghiệm. Bằng cấp nhận được giúp bạn có thể dễ dàng tìm được công việc trong các công ty trong nước, tại các tập đoàn đa quốc gia ở khắp nơi trên thế giới hoặc theo đuổi sự nghiệp nghiên cứu tại Châu Âu, Mỹ, Úc, Nhật hay ngay tại Việt Nam."

>> Ghé thăm trường Đại học Paris VI tại đây <<