Sự kiện theo tháng

Cty ELCA tuyển dụng Junior Java/ .NET Developer, Google Web Toolkit (GWT) Developer, Front – End Engineer, COBOL Developer

Đối tượng: Các bạn sinh viên năm cuối, đang chuẩn bị báo cáo tốt nghiệp năm nay.

Thông tin công việc:

-       Junior Java/ .NET Developer: https://www.elca.vn/jobs/se_2014.pdf

-       Google Web Toolkit (GWT) Developer : http://www.vietnamworks.com/gwt-developer-553543-jd

-       Front – End Engineer: https://www.elca.vn/jobs/Front-end-2014%28JS%29.pdf

-       COBOL Developer

Thông tin công tyhttps://www.elca.vn/#about-us

Apply: email tới hqn@elca.vn, Hồng Quý (Ms.) 

Các bài viết khác