Sự kiện theo tháng

Chương trình Thạc sĩ Kinh Tế Thương Mại
Chương trình Thạc sĩ Kinh Tế Thương Mại

Thời gian đào tạo: 2 năm - Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Anh - Trường cấp bằng: ĐH Toulouse 1 Capitole - Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển thông qua hồ sơ và phỏng vấn

Chi tiết