Sự kiện theo tháng

Thông báo Lịch Phỏng vấn Tuyển sinh năm học 2015-2016 (Đợt 1)

1.  Lịch Phỏng vấn Chương trình Thạc sĩ Tin học

-  Thời gian: Ngày 7/7/2015  (Sáng: 8h30-11h30; Chiều: 13h00-14h00)

-  Địa điểm: Phòng 502, Nhà điều hành Đại học Quốc gia TP.HCM, KP.6, P.Linh Trung, Q.Thủ Đức, TP.HCM

2.  Lịch Phỏng vấn Chương trình Thạc sĩ Kinh tế Thương mại

-  Thời gian: Ngày 14/7/2015  (Sáng: 8h30-11h30; Chiều: 13h00-14h00)

-  Địa điểm: Phòng 502, Nhà điều hành Đại học Quốc gia TP.HCM, KP.6, P.Linh Trung, Q.Thủ Đức, TP.HCM

3.  Lịch Phỏng vấn Chương trình Cử nhân Quản trị Doanh nghiệp

-  Thời gian: Ngày 13/7/2015 và ngày 14/7/2015  (Sáng: 8h30-11h30; Chiều: 13h00-14h00)

-  Địa điểm: Phòng 502, Nhà điều hành Đại học Quốc gia TP.HCM, KP.6, P.Linh Trung, Q.Thủ Đức, TP.HCM

4.  Lịch Phỏng vấn Chương trình Cử nhân Tin học

-  Thời gian: Ngày 22/7/2015  (Sáng: 8h30-11h30; Chiều: 13h00-14h00)

-  Địa điểm: Phòng 502, Nhà điều hành Đại học Quốc gia TP.HCM, KP.6, P.Linh Trung, Q.Thủ Đức, TP.HCM

Các bài viết khác