Sự kiện theo tháng

Thông báo: Lịch nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, ngày Giải phóng Miền Nam 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 1/5

Trung tâm Đại học Pháp - Đại học Quốc gia TP.HCM (PUF-HCM) thông báo Lịch nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, ngày Giải phóng Miền Nam 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 1/5 như sau:

1. Lễ Giổ tổ Hùng Vương: nghỉ 03 ngày, từ ngày 16/4/2016 (thứ bảy) đến hết ngày 18/4/2016 (thứ hai), trong đó ngày 18/4/2016 là ngày nghỉ bù.

2. Lễ 30/4 và 1/5: nghỉ 04 ngày, từ ngày 30/4/2016 (thứ bảy) đến hết ngày 3/5/2016 (thứ ba), trong đó ngày 2/5/2016 và ngày 3/5/2016 là các ngày nghỉ bù.

PUF-HCM trân trọng thông báo.

Các bài viết khác