Sự kiện theo tháng

Thông tin tuyển sinh đại học niên khóa 2015-2016

 

Chương trình đào tạo

CỬ NHÂN QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

CỬ NHÂN TIN HỌC

Thời gian đào tạo

03 năm

03 năm

Ngôn ngữ giảng dạy

Tiếng Pháp / Tiếng Anh

Tiếng Pháp / Tiếng Anh

Trường cấp bằng

Đại học Toulouse 1 Captiole

Đại học Bordeaux  & Đại học Paris 6

Hình thức tuyển sinh

Xét tuyển thông qua hồ sơ và phỏng vấn

Xét tuyển thông qua hồ sơ và phỏng vấn

Đối tượng dự tuyển

  Học sinh tốt nghiệp THPT của Việt Nam hoặc nước ngoài

  Sinh viên đã từng học tại các trường Đại học, Cao đẳng của Việt Nam hoặc nước ngoài

  Sinh viên đã hoàn thành năm 2 đại học có thể ứng tuyển trực tiếp vào năm 3

  Học sinh tốt nghiệp THPT của Việt Nam hoặc nước ngoài

  Sinh viên đã từng học tại các trường Đại học, Cao đẳng của Việt Nam hoặc nước ngoài

  Sinh viên đã hoàn thành năm 2 đại học có thể ứng tuyển trực tiếp vào năm 3

Tiêu chí xét tuyển

Xét tuyển hồ sơ

  Điểm tốt nghiệp THPT: Xét điểm môn Toán và Ngoại Ngữ

  Học bạ THPT: Xét điểm môn Toán và Ngoại ngữ

  Trình độ ngoại ngữ: Đáp ứng chuẩn B2 Khung Tham Chiếu Châu Âu (CEFR): DELF B2; TCF niveau 4; IELTS 5.5; TOEFL iBT 61; TOEIC 600

  Đối với những thí sinh chưa đạt trình độ ngoại ngữ đáp ứng chuẩn B2 Khung Tham Chiếu Châu Âu (CEFR) sẽ tham dự kỳ phỏng vấn tuyển sinh và học lớp tăng cường ngoại ngữ do PUF-HCM tổ chức

Phỏng vấn

  Phỏng vấn liên quan đến đánh giá trình độ tiếng Anh và định hướng nghề nghiệp nhằm xác định sự thích hợp của ứng viên đối với chương trình đào tạo

Xét tuyển hồ sơ

  Điểm tốt nghiệp THPT: Xét điểm môn Toán và Ngoại Ngữ

  Học bạ THPT: Xét điểm môn Toán và Ngoại ngữ

  Trình độ ngoại ngữ: Đáp ứng chuẩn B2 Khung Tham Chiếu Châu Âu (CEFR): DELF B2; TCF niveau 4; IELTS 5.5; TOEFL iBT 61; TOEIC 600

  Đối với những thí sinh chưa đạt trình độ ngoại ngữ đáp ứng chuẩn B2 Khung Tham Chiếu Châu Âu (CEFR) sẽ tham dự kỳ phỏng vấn tuyển sinh và học lớp tăng cường ngoại ngữ do PUF-HCM tổ chức

Phỏng vấn

  Phỏng vấn liên quan đến đánh giá trình độ tiếng Anh và định hướng nghề nghiệp nhằm xác định sự thích hợp của ứng viên đối với chương trình đào tạo

Học phí

  51.000.000 VNĐ/năm

  55.000.000 VNĐ/năm (đối với SV trúng tuyển vào năm 3)

  51.000.000 VNĐ/năm

  55.000.000 VNĐ/năm (đối với SV trúng tuyển vào năm 3)

Học bổng

Học bổng tuyển sinh:

1 -    Số lượng: 12 suất, trong đó 03 suất trị giá 100% và 04 suất trị giá 50% và 05 suất trị giá 25% học phí cho toàn khóa học 03 năm

2 -    Tiêu chí xét học bổng:

Học bổng 100% học phí

-          Thí sinh đạt giải Nhất/Nhì trong kỳ thi Học sinh giỏi Quốc gia/ Quốc tế (các môn: Toán, Lý, Hóa, Tin, Ngoại ngữ)

-          Thí sinh đáp ứng đủ các điều kiện sau sẽ được xét trao học bổng:

    Điểm trung bình 2 môn Toán và Ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2015 đạt từ 9.0 trở lên

    Điểm trung bình lớp 12 đạt từ 9.0 trở lên

    Có chứng chỉ ngoại ngữ đáp ứng chuẩn B2 Khung Tham Chiếu Châu Âu (CEFR)

Học bổng 50% học phí

-          Thí sinh đạt giải Ba trong kỳ thi Học sinh giỏi Quốc gia/ Quốc tế (các môn: Toán, Lý, Hóa, Tin, Ngoại ngữ)

-          Thí sinh đáp ứng đủ các điều kiện sau sẽ được xét trao học bổng:

    Điểm trung bình 2 môn Toán và Ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2015 đạt từ 8.5 trở lên

    Điểm trung bình lớp 12 đạt từ 8.5 trở lên

    Có chứng chỉ ngoại ngữ đáp ứng chuẩn B2 Khung Tham Chiếu Châu Âu (CEFR)

Học bổng 25% học phí

-          Thí sinh đạt giải Khuyến khích trong kỳ thi Học sinh giỏi Quốc gia/ Quốc tế (các môn: Toán, Lý, Hóa, Tin, Ngoại ngữ)

-          Thí sinh đáp ứng đủ các điều kiện sau sẽ được xét trao học bổng:

    Điểm trung bình 2 môn Toán và Ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2015 đạt từ 8.0 trở lên

    Điểm trung bình lớp 12 đạt từ 8.5 trở lên

    Có chứng chỉ ngoại ngữ đáp ứng chuẩn B2 Khung Tham Chiếu Châu Âu (CEFR)

* Điều kiện duy trì học bổng: Xem chi tiết tại website www.pufhcm.edu.vn

Học bổng xuất sắc

1 -    Học bổng trị giá từ 25% đến 75% toàn bộ học phí cho năm học tiếp theo tại PUF-HCM

2 -    Tiêu chí xét học bổng: Sinh viên đáp ứng đủ các tiêu chí sau sẽ được xét trao học bổng:

    Điểm trung bình thuộc top 10% của lớp

    Điểm trung bình phải từ 15/20 trở lên

    Không môn nào có điểm số dưới 10/20

    Tiếp tục ghi danh học tại PUF-HCM trong năm học tiếp theo

Học bổng tuyển sinh:

1 -    Số lượng: 12 suất, trong đó 03 suất trị giá 100% và 04 suất trị giá 50% và 05 suất trị giá 25% học phí cho toàn khóa học 03 năm

2 -    Tiêu chí xét học bổng:

Học bổng 100% học phí

-          Thí sinh đạt giải Nhất/Nhì trong kỳ thi Học sinh giỏi Quốc gia/ Quốc tế (các môn: Toán, Lý, Hóa, Tin, Ngoại ngữ)

-          Thí sinh đáp ứng đủ các điều kiện sau sẽ được xét trao học bổng:

    Điểm trung bình 2 môn Toán và Ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2015 đạt từ 9.0 trở lên

    Điểm trung bình lớp 12 đạt từ 9.0 trở lên

    Có chứng chỉ ngoại ngữ đáp ứng chuẩn B2 Khung Tham Chiếu Châu Âu (CEFR)

Học bổng 50% học phí

-          Thí sinh đạt giải Ba trong kỳ thi Học sinh giỏi Quốc gia/ Quốc tế (các môn: Toán, Lý, Hóa, Tin, Ngoại ngữ)

-          Thí sinh đáp ứng đủ các điều kiện sau sẽ được xét trao học bổng:

    Điểm trung bình 2 môn Toán và Ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2015 đạt từ 8.5 trở lên

    Điểm trung bình lớp 12 đạt từ 8.5 trở lên

    Có chứng chỉ ngoại ngữ đáp ứng chuẩn B2 Khung Tham Chiếu Châu Âu (CEFR)

Học bổng 25% học phí

-          Thí sinh đạt giải Khuyến khích trong kỳ thi Học sinh giỏi Quốc gia/ Quốc tế (các môn: Toán, Lý, Hóa, Tin, Ngoại ngữ)

-          Thí sinh đáp ứng đủ các điều kiện sau sẽ được xét trao học bổng:

    Điểm trung bình 2 môn Toán và Ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2015 đạt từ 8.0 trở lên

    Điểm trung bình lớp 12 đạt từ 8.5 trở lên

    Có chứng chỉ ngoại ngữ đáp ứng chuẩn B2 Khung Tham Chiếu Châu Âu (CEFR)

* Điều kiện duy trì học bổng: Xem chi tiết tại website www.pufhcm.edu.vn

Học bổng xuất sắc

1 -    Học bổng trị giá từ 25% đến 75% toàn bộ học phí cho năm học tiếp theo tại PUF-HCM

2 -    Tiêu chí xét học bổng: Sinh viên đáp ứng đủ các tiêu chí sau sẽ được xét trao học bổng:

    Điểm trung bình thuộc top 10% của lớp

    Điểm trung bình phải từ 15/20 trở lên

    Không môn nào có điểm số dưới 10/20

    Tiếp tục ghi danh học tại PUF-HCM trong năm học tiếp theo 

Hồ sơ gồm

    Mẫu hồ sơ chương trình Cử nhân của PUF-HCM (Tải về tại đây)

    Hình thẻ 3x4cm

    Sao y CMND

    Bản dịch công chứng học bạ 3 năm bậc THPT

    Bản dịch công chứng bằng tốt nghiệp THPT (hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời)

    Bản dịch công chứng chứng chỉ ngoại ngữ (nếu có)

    Bản dịch công chứng bằng tốt nghiệp hoặc bảng điểm đại học (nếu có)

    Bản dịch công chứng giấy khen Học sinh giỏi Quốc gia hoặc Quốc tế (nếu có)

    Mẫu hồ sơ chương trình Cử nhân của PUF-HCM (Tải về tại đây)

    Hình thẻ 3x4cm

    Sao y CMND

    Bản dịch công chứng học bạ 3 năm bậc THPT

    Bản dịch công chứng bằng tốt nghiệp THPT (hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời)

    Bản dịch công chứng chứng chỉ ngoại ngữ (nếu có)

    Bản dịch công chứng bằng tốt nghiệp hoặc bảng điểm đại học (nếu có)

    Bản dịch công chứng giấy khen Học sinh giỏi Quốc gia hoặc Quốc tế (nếu có)

Lệ phí xét tuyển

500.000 VNĐ   

* Hồ sơ và lệ phí xét tuyển sẽ không được hoàn lại dưới mọi hình thức

500.000 VNĐ   

* Hồ sơ và lệ phí xét tuyển sẽ không được hoàn lại dưới mọi hình thức

Hạn nộp hồ sơ

    Đợt 1: 30/6/2015

    Đợt 2: 15/8/2015

    Đợt 1: 30/6/2015

    Đợt 2: 15/8/2015

 

 

Các bài viết khác