Sự kiện theo tháng

Thông báo Tuyển sinh Đợt 3 Năm học 2015-2016

 

THÔNG BÁO

 

Trung tâm Đại học Pháp - Đại học Quốc gia TP.HCM trân trọng thông báo về việc Tuyển sinh đợt 3 năm học 2015-2016 đối với các chương trình đào tạo Đại học và Sau Đại học:

1. Cử nhân Quản trị Doanh nghiệp (Giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Pháp)

2. Cử nhân Quản trị Doanh nghiệp (Giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh)

3. Cử nhân Tin học (Giảng dạy toàn bằng tiếng Pháp)

4. Cử nhân Tin học (Giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh)

5. Thạc sĩ Kinh tế Thương mại (Giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh)

6. Thạc sĩ Tin học: Chuyên ngành Mạng và Chuyên ngành Phần mềm (Giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh)

 

Thời gian đào tạo: 3 năm Cử nhân - 2 năm Thạc sĩ

Trường cấp bằng: Đại học Toulouse 1 Capitole, Đại học Bordeaux, Đại học Paris VI

Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển thông qua Hồ sơ và Phỏng vấn

Hạn nộp hồ sơ: 5/9/2015

 

Trân trọng.

 

Các bài viết khác