Tuyển sinh Đại học

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐỢT 4 CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN KINH TẾ QUẢN LÝ

Trung tâm Đại học Pháp - Đại học Quốc gia TP.HCM trân trọng thông báo về việc tuyển sinh Đợt 4 chương trình Cử nhân Kinh tế Quản lý, chuyên ngành Quản trị Doanh nghiệp như sau:

  • Deadline nộp hồ sơ: 21/09/2016

  • Phỏng vấn tuyển sinh: 22/09/2016

  • Thông báo trúng tuyển: 23/09/2016

  • Hoàn thành thủ tục nhập học: 26/09/2016

  • Học tăng cường ngoại ngữ: 26/09/2016

  • Học chuyên ngành: 30/11/2016