Tuyển sinh Sau đại học

Chương trình Thạc sĩ Khoa học Máy tính
Chương trình Thạc sĩ Khoa học Máy tính

Thời gian đào tạo: 2 năm - Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Anh - Chuyên ngành: Mạng và Phần Mềm - Trường cấp bằng: ĐH Paris 6 và ĐH Bordeaux - Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển thông qua hồ sơ và phỏng vấn

Chi tiết
Chương trình Thạc sĩ Kinh Tế Thương Mại
Chương trình Thạc sĩ Kinh Tế Thương Mại

Thời gian đào tạo: 2 năm - Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Anh - Trường cấp bằng: ĐH Toulouse 1 Capitole - Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển thông qua hồ sơ và phỏng vấn

Chi tiết