Tuyển sinh Sau đại học

Thông báo Tuyển sinh Cao học Năm học 2017-2018 (Đợt 1)

Trung tâm Đại học Pháp - Đại học Quốc gia TP.HCM thông báo tuyển sinh Cao học đợt 1 năm học 2017-2018 các chuyên ngành như sau:

- Thạc sĩ Kinh tế - Thương mại do trường Đại học Toulouse 1 Captiole chịu trách nhiệm đào tạo và cấp bằng

- Thạc sĩ Khoa học Máy tính - Chuyên ngành Công nghệ Phần mềm và Chuyên ngành Mạng Máy tính, do trường Đại học BordeauxĐại học Paris 6 (UPMC) phối hợp đào tạo và cấp bằng

Thời hạn nộp hồ sơ đợt 1: Từ ngày 01/06/2017 đến ngày 15/07/2017