Tuyển sinh Sau đại học

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐỢT 3 CÁC CHƯƠNG TRÌNH THẠC SĨ

Trung tâm Đại học Pháp - Đại học Quốc gia TP.HCM trân trọng thông báo về việc tuyển sinh Đợt 3 các chương trình Thạc sĩ Kinh tế Thương mại và Thạc sĩ Khoa học Máy tính như sau:

  • Deadline nộp hồ sơ: 15/9/2016

  • Phỏng vấn tuyển sinh: 19/9/2016

  • Thông báo trúng tuyển: 21/9/2016

  • Hoàn thành thủ tục nhập học: 28-30/9/2016