Tuyển sinh Sau đại học

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐỢT 4 CHƯƠNG TRÌNH THẠC SĨ KINH TẾ THƯƠNG MẠI

Trung tâm Đại học Pháp - Đại học Quốc gia TP.HCM trân trọng thông báo về việc tuyển sinh Đợt 4 chương trình Thạc sĩ Kinh tế Thương mại như sau:

  • Deadline nộp hồ sơ: 31/10/2016

  • Phỏng vấn tuyển sinh: 02/11/2016

  • Thông báo trúng tuyển: 04/11/2016

  • Hoàn thành thủ tục nhập học: 09-11/11/2016