Tuyển sinh Đại học

Chương trình Dự bị Đại học
Chương trình Dự bị Đại học

Năm học 2016-2017, Trung tâm Đại học Pháp – Đại học Quốc gia TP.HCM (PUF-HCM) triển khai đào tạo chương trình Tiếng Pháp Dự bị Đại họcTiếng Anh Dự bị Đại học nhằm giúp các sinh viên muốn theo học bậc Cử nhân tại PUF-HCM có đủ hành trang cần thiết để bước vào một môi trường đại học quốc tế. 

Chi tiết
Chương trình Cử nhân LUẬT - KINH TẾ - QUẢN LÝ
Chương trình Cử nhân LUẬT - KINH TẾ - QUẢN LÝ

Chương trình Cử nhân Luật - Kinh tế - Quản lý tại PUF-HCM do trường Đại học Toulouse 1 Captiole của Pháp chịu trách nhiệm đào tạo và cấp bằng, với thời gian đào tạo là 3 năm và ngôn ngữ giảng dạy là tiếng Pháp và tiếng Anh.

Chi tiết