Tuyển sinh Đại học

Chương trình Cử nhân LUẬT - KINH TẾ - QUẢN LÝ
Chương trình Cử nhân LUẬT - KINH TẾ - QUẢN LÝ

Chương trình Cử nhân Luật - Kinh tế - Quản lý tại PUF-HCM do trường Đại học Toulouse 1 Captiole của Pháp chịu trách nhiệm đào tạo và cấp bằng, với thời gian đào tạo là 3 năm và ngôn ngữ giảng dạy là tiếng Pháp và tiếng Anh.

Chi tiết