Tuyển sinh Đại học

Thông báo kết quả Tuyển sinh Đại học năm học 2017-2018 (Đợt 02)

DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN

CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN LUẬT, KINH TẾ, QUẢN LÝ

NĂM HỌC 2017-2018 (Đợt 02)

 

Trung tâm Đại học Pháp - Đại học Quốc gia TP.HCM thông báo kết quả tuyển sinh Đại học đợt 2 năm học 2017-2018  chương trình  Cử nhân Luật - Kinh tế - Quản lý, chuyên ngành Kinh tế - Quản lý, đào tạo bằng tiếng Anh, do trường Đại học Toulouse 1 Captiole chịu trách nhiệm đào tạo và cấp bằng

 

STT

Họ

Tên

Giới tính

Ngày sinh

Nơi sinh

Năm trúng tuyển

1

NGUYỄN

MAI HOA

Nữ

28/02/1999

BA RIA

Năm 1

2

NGUYỄN

PHI YẾN

Nữ

13/10/1999

HO CHI MINH

Năm 1

3

HOÀNG GIA MỸ

Nữ

01/01/1999

DAKLAK

Năm 1

4

BÙI

NHẬT HUY

Nam

23/03/1996

TIEN GIANG

Năm 1

5

TRẦN

VŨ THUÝ VY

Nữ

28/06/1999

HO CHI MINH

Năm 1

6

THẢO VY

Nữ

05/06/1999

DA LAT - LAM DONG

Năm 1

 

- Những lưu ý khi nhập học: Xem tại đây