Tuyển sinh Đại học

Thông báo Tuyển sinh Đại học Năm học 2017-2018 (Đợt 2)

 

CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN LUẬT – KINH TẾ - QUẢN LÝ

 

Trung tâm Đại học Pháp - Đại học Quốc gia TP.HCM thông báo mở tuyển sinh Đại học đợt 2 năm học 2017-2018 ngành như sau:

 

  - Cử nhân Luật - Kinh tế - Quản lý, chuyên ngành Kinh tế - Quản lý, đào tạo bằng tiếng Anh, do trường Đại học Toulouse 1 Captiole chịu trách nhiệm đào tạo và cấp bằng

 

Thời hạn nộp hồ sơ đợt 2: Từ ngày 01/08/2017 đến ngày 15/08/2017

- Mẫu hồ sơ xét tuyển: lấy tại đây

- Thông tin chương trình đào tạo: xem tại đây