Tuyển sinh Đại học

Thông báo kết quả Tuyển sinh Đại học năm học 2017-2018 (Đợt 01)

 

DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN

CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN LUẬT, KINH TẾ, QUẢN LÝ

NĂM HỌC 2017-2018 (Đợt 01)

 

Trung tâm Đại học Pháp - Đại học Quốc gia TP.HCM thông báo kết quả tuyển sinh Đại học đợt 1 năm học 2017-2018  chương trình  Cử nhân Luật - Kinh tế - Quản lý, chuyên ngành Kinh tế - Quản lý, đào tạo bằng tiếng Anh, do trường Đại học Toulouse 1 Captiole chịu trách nhiệm đào tạo và cấp bằng

 

STT

Họ

Tên

Giới tính

Ngày sinh

Nơi sinh

Năm trúng tuyển

1

BÙI

MINH ANH

Nữ

05/04/1999

TP. HO CHI MINH

L1

2

ĐỖ

NGUYỄN BẢO VY

Nữ

26/05/1999

DA LAT - LAM DONG

L1

3

ĐỖ

THÀNH LONG

Nam

20/10/1999

CAN THO

L1

4

DƯƠNG

VŨ VÂN KHANH

Nữ

01/10/1999

TP. HO CHI MINH

L1

5

HOÀNG

QUỲNH ANH

Nữ

20/12/1999

NHA TRANG - KHÁNH HOÀ

L1

6

HOÀNG VIỆT

Nam

08/05/1999

DA LAT

L1

7

MINH HOÀNG

Nam

25/04/1999

NHA TRANG

L1

8

ĐÌNH TRUNG

Nam

05/06/1999

DA LAT

L1

9

TRIỀU MINH HIẾU

Nam

11/08/1999

DA LAT - LAM DONG

L1

10

LƯƠNG

QUỲNH TRÂN

Nữ

15/01/1999

DA NANG

L1

11

MẠCH

CẨM HỒNG TRÂM

Nữ

04/03/1999

TP. HO CHI MINH

L1

12

NGUYÊN

THANH TRÚC

Nữ

04/09/1999

TP. HO CHI MINH

L1

13

NGUYỄN

MINH DŨNG

Nam

05/01/1998

TP. HO CHI MINH

L1

14

NGUYỄN

NGỌC KIỀU MỸ

Nữ

19/04/1999

DA LAT, LAM DONG

L1

15

NGUYỄN

PHƯƠNG LÊ

Nữ

14/11/1999

KHANH HOA

L1

16

NGUYỄN

ANH KHÔI

Nam

17/04/1999

TP. HO CHI MINH

L1

17

NGUYỄN

CÔNG MINH MINH

Nữ

05/11/1999

SOC TRANG

L1

18

NGUYỄN

ĐẠT TẤN PHƯỚC

Nam

22/05/1999

TP. HO CHI MINH

L1

19

NGUYỄN

NGỌC QUỲNH THƯƠNG

Nữ

25/07/1997

DONG NAI

L1

20

NGUYỄN ĐOÀN

SONG PHÚC

Nam

02/12/1999

TP. HO CHI MINH

L1

21

PHẠM

BẢO NGỌC

Nữ

09/08/1999

TP. HO CHI MINH

L1

22

PHẠM

MINH NHẬT

Nam

04/08/1999

TP. HO CHI MINH

L1

23

TRAN

JIMMY PHUC

Nam

15/11/1997

BAYONNE - FRANCE

L1

24

TRẦN

KHÁNH ĐAN

Nữ

04/06/1999

TP. HO CHI MINH

L1

25

TRẦN

THÁI MINH

Nam

05/04/1998

GIA LAI

L1

26

TRẦN

THỊ NHƯ QUỲNH

Nữ

03/02/1997

BIEN HOA - DONG NAI

L1

27

TRẦN

NGỌC QUÝ

Nam

07/01/1993

TP. HO CHI MINH

L1

28

TRẦN

THANH HUÂN

Nam

16/07/1997

TP. HO CHI MINH

L1

29

TRƯƠNG

ĐĂNG KHOA

Nam

18/01/1999

TP. HO CHI MINH

L1

30

BẢO

Nam

27/04/1999

TP. HO CHI MINH

L1

31

MINH XUÂN

Nữ

14/03/1999

DONG NAI

L1

 

- Danh sách: Tải tại đây

- Những lưu ý khi nhập học: Xem tại đây