Tuyển sinh Đại học

Thông báo Tuyển sinh Đại học Năm học 2017-2018 (Đợt 1)

Trung tâm Đại học Pháp - Đại học Quốc gia TP.HCM thông báo tuyển sinh Đại học đợt 1 năm học 2017-2018 các chuyên ngành như sau:

     - Cử nhân Luật - Kinh tế - Quản lý, chuyên ngành Kinh tế - Quản lý, đào tạo bằng tiếng Pháp, do trường Đại học Toulouse 1 Captiole chịu trách nhiệm đào tạo và cấp bằng

      - Cử nhân Luật - Kinh tế - Quản lý, chuyên ngành Kinh tế - Quản lý, đào tạo bằng tiếng Anh, do trường Đại học Toulouse 1 Captiole chịu trách nhiệm đào tạo và cấp bằng

Thời hạn nộp hồ sơ đợt 1: Từ ngày 01/06/2017 đến ngày 15/07/2017