PUF & Tôi

"Tôi mong muốn tạo ra kết nối cộng đồng Tin học tại PUF..."

PGS. Marie Beurton là giảng viên của trường Đại học Bordeaux (Pháp). Hiện nay cô đang giảng dạy chương trình Cử nhân và Thạc sĩ Tin học tại PUF-HCM. Không chỉ nhiệt tình trong công tác giảng dạy và luôn gần gũi với sinh viên, cô còn chính là người khởi xướng các hoạt động họp mặt của cựu sinh viên Tin học tại PUF-HCM.

"Tôi mong muốn tạo ra kết nối cộng đồng Tin học tại PUF để mọi người chia sẻ thông tin, giúp đỡ lẫn nhau, lợi ích mang lại là lợi ích chung cho tất cả các thành viên. Sự kết nối này nên được duy trì, phát triển trong nước Việt Nam và cả ngoài Việt Nam nữa" - Cô chia sẻ