Đoàn - Hội - CLB

Top 10 các kỹ năng để có một năm 2016 thành công

Sau đây là Top 10 các kỹ năng để có một năm 2016 thành công, hãy cùng PUF xem và phấn đấu nhé!1/ Khả năng làm việc nhóm

2/ Khả năng đưa ra quyết định và giải quyết vấn đề 

3 /Khả năng tạo mối quan hệ với những người trong và ngoài công ty

4/ Khả năng lên kế hoạch, sắp xếp, ưu tiên xử lý công việc

5/ Khả năng tiếp nhận và xử lý thông tin

6/ Khả năng phân tích số liệu

7/ Khả năng sử dụng công nghệ, liên quan đến công việc

8/ Sử dụng thành thạo các chương trình, phần mềm máy tính

9/ Khả năng soạn thảo/chỉnh sửa các bài báo cáo

10/ Khả năng bán hàng và có sức ảnh hưởng đến người khác

-------------