Đoàn - Hội - CLB

AUF - Open Day

Ngày 25/6/2016, AUF sẽ tổ chức một ngày Open day bao gồm các hoạt động thú vị dành cho các đối tượng thuộc cộng đồng Pháp ngữ. Các bạn đăng ký tham gia sẽ được thảo luận theo hình thức Hội nghị Bàn tròn về các đề tài liên quan đến tiếng Pháp (việc giảng dạy, học tập, phát triển ngôn ngữ này....). 

Các bạn sinh viên tham gia sẽ đăng ký trực tiếp với Mme Nadia Lakhnati (nadia.lakhnati@auf.org), Cô sẽ liên hệ với các bạn để hướng dẫn cách chuẩn bị câu hỏi, cách khai thác các để tài để thảo luận. Việc này tạo điều kiện rất tốt để các bạn phát triển ngôn ngữ tiếng Pháp, ngoài ra, các bạn còn học được kỹ năng làm việc nhóm, thảo luận (đưa ra ý kiến, lập luận, bảo vệ quan điểm...).