Thực tập - Thực tế

[DEKTechnologies] Internship Program 2016

Công ty DEK Technologies Việt Nam thông báo đợt tuyển dụng Sinh Viên năm cuối/ kế cuối thực tập tại Công ty với nội dung như sau:

- Deadline nhận hồ sơ: 05/08/2016

- Ngày phỏng vấn: Trước ngày 10/08/2016

- Thời gian thực tập: 10 tuần, từ ngày 15/08/2016 đến 21/10/2016

- Thông tin chương trình thực tập: