Học bổng

Học bổng Sau Đại Học

I.    HỌC BỔNG TUYỂN SINH

1.    Thạc sĩ Kinh tế Thương mại

a.     Số lượng và giá trị học bổng: 03 suất, trong đó 02 suất trị giá 75% và 01 suất trị giá 50% toàn bộ học phí năm 1

b.    Tiêu chí xét học bổng: Thí sinh đáp ứng đủ các điều kiện sau sẽ được xét trao học bổng

-       Tốt nghiệp Đại học với kết quả học tập đạt loại Giỏi

-       Thí sinh có chứng chỉ Anh văn đáp ứng chuẩn B2 Khung Tham Chiếu Châu Âu (CEFR)

-       Có kinh nghiệm làm việc ít nhất 02 năm trong lĩnh vực liên quan đến chương trình học

2.    Thạc sĩ Tin học

a.     Số lượng và giá trị học bổng: 03 suất, trong đó 02 suất trị giá 75% và 01 suất trị giá 50% toàn bộ học phí năm 1

b.    Tiêu chí xét học bổng: Thí sinh đáp ứng đủ các điều kiện sau sẽ được xét trao học bổng

-       Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tin học (hoặc chuyên ngành có liên quan) với kết quả học tập đạt từ 7.5/10 trở lên trong 02 năm gần nhất   

-       Thí sinh có chứng chỉ Anh văn đáp ứng chuẩn B2 Khung Tham Chiếu Châu Âu (CEFR)

-       Ưu tiên thí sinh có thành tích nghiên cứu khoa học, kinh nghiệm làm việc, tham gia các hoạt động xã hội…

II.   HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH

1.    Giá trị học bổng: Học bổng trị giá 20% học phí của toàn khóa học

2.    Đối tượng được xét trao học bổng: Học bổng dành cho đối tượng là giảng viên đang công tác tại các trường Đại học/Cao Đẳng trong cả nước

3.    Điều kiện duy trì học bổng: Điểm TB năm học từ 12/20, trong đó điểm TB mỗi môn từ 10/20 trở lên

III. HỌC BỔNG XUẤT SẮC

1.     Giá trị học bổng: Học bổng trị giá từ 25% đến 75% toàn bộ học phí năm 2

2 Tiêu chí xét học bổng: Học viên hoàn thành năm 1 đáp ứng đủ các điều kiện sau sẽ được xét trao học bổng

-       Điểm trung bình năm 1 thuộc top 10% của lớp

-       Điểm trung bình năm 1: Thạc sĩ KTTM: từ 15/20 trở lên; Thạc sĩ Tin học: từ 14/20 trở lên

-        Điểm trung bình mỗi môn học từ 10/20 trở lên

-        Tiếp tục theo học vào năm 2