Học bổng

Học bổng Đại Học

HỌC BỔNG TUYỂN SINH

1 -  Số lượng và giá trị học bổng: 12 suất/chương trình, trong đó 03 suất trị giá 100% và 04 suất trị giá 50% và 05 suất trị giá 25% học phí cho toàn khóa học 03 năm

2 -  Tiêu chí xét học bổng:

Học bổng 100% học phí

-          Thí sinh đạt giải Nhất/Nhì trong kỳ thi Học sinh giỏi Quốc gia/ Quốc tế (các môn: Toán, Lý, Hóa, Tin, Ngoại ngữ)

-          Thí sinh đáp ứng đủ các điều kiện sau sẽ được xét trao học bổng:

    Điểm trung bình 2 môn Toán và Ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2015 đạt từ 9.0 trở lên

    Điểm trung bình lớp 12 đạt từ 9.0 trở lên

    Có chứng chỉ ngoại ngữ đáp ứng chuẩn B2 Khung Tham Chiếu Châu Âu (CEFR)

-          Điều kiện duy trì học bổng:

    Cử nhân QTDN: Điểm TB năm học từ 15/20, trong đó điểm TB mỗi môn từ 10/20 trở lên

    Cử nhân Tin học: Điểm TB năm học từ 14/20, trong đó điểm TB mỗi môn từ 10/20 trở lên

Học bổng 50% học phí

-          Thí sinh đạt giải Ba trong kỳ thi Học sinh giỏi Quốc gia/ Quốc tế (các môn: Toán, Lý, Hóa, Tin, Ngoại ngữ)

-          Thí sinh đáp ứng đủ các điều kiện sau sẽ được xét trao học bổng:

    Điểm trung bình 2 môn Toán và Ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2015 đạt từ 8.5 trở lên

    Điểm trung bình lớp 12 đạt từ 8.5 trở lên

    Có chứng chỉ ngoại ngữ đáp ứng chuẩn B2 Khung Tham Chiếu Châu Âu (CEFR)

-          Điều kiện duy trì học bổng:

    Cử nhân QTDN: Điểm TB năm học từ 15/20, trong đó điểm TB mỗi môn từ 10/20 trở lên

    Cử nhân Tin học: Điểm TB năm học từ 14/20, trong đó điểm TB mỗi môn từ 10/20 trở lên

Học bổng 25% học phí

-          Thí sinh đạt giải Khuyến khích trong kỳ thi Học sinh giỏi Quốc gia/ Quốc tế (các môn: Toán, Lý, Hóa, Tin, Ngoại ngữ)

-          Thí sinh đáp ứng đủ các điều kiện sau sẽ được xét trao học bổng:

    Điểm trung bình 2 môn Toán và Ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2015 đạt từ 8.0 trở lên

    Điểm trung bình lớp 12 đạt từ 8.5 trở lên

    Có chứng chỉ ngoại ngữ đáp ứng chuẩn B2 Khung Tham Chiếu Châu Âu (CEFR)

-          Điều kiện duy trì học bổng:

    Cử nhân QTDN: Điểm TB năm học từ 14/20, trong đó điểm TB mỗi môn từ 10/20 trở lên

    Cử nhân Tin học: Điểm TB năm học từ 13/20, trong đó điểm TB mỗi môn từ 10/20 trở lên

 

HỌC BỔNG XUẤT SẮC

1 -  Giá trị học bổng: Học bổng trị giá từ 25% đến 75% toàn bộ học phí cho năm học tiếp theo tại PUF-HCM

2 -  Tiêu chí xét học bổng: Sinh viên đáp ứng đủ các tiêu chí sau sẽ được xét trao học bổng:

    Điểm trung bình năm học thuộc top 10% của lớp

    Điểm trung bình năm học: Cử nhân QTDN: từ 15/20 trở lên; Cử nhân Tin học: từ 14/20 trở lên

    Điểm trung bình mỗi môn học từ 10/20 trở lên

    Tiếp tục ghi danh học tại PUF-HCM trong năm học tiếp theo