Học bổng

HỌC BỔNG TOÀN PHẦN CHEVENING 2019

📣CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG TOÀN PHẦN CHEVENING 2019/2020📣

➡️Chevening là chương trình học bổng của Chính phủ Anh, được tài trợ bởi Bộ Ngoại giao Anh và các tổ chức đối tác. Chevening cấp học bổng toàn phần cho khóa học Thạc sỹ 1 năm tại Anh, đài thọ toàn bộ học phí khóa học, phí visa, vé máy bay khứ hồi tới Anh, sinh hoạt phí hàng tháng và một số chi phí cần thiết khác 🇬🇧🇬🇧

➡️Hạn chót apply : 6/11/2018
Hình thức apply : http://www.chevening.org/apply