Tin tức

Dự bị Đại hoc - Một chương trình để được tuyển vào Đại học chắc chắn hơn
Dự bị Đại hoc - Một chương trình để được tuyển vào Đại học chắc chắn hơn

Năm học 2016-2017, Trung tâm Đại học Pháp – Đại học Quốc gia TP.HCM (PUF-HCM) triển khai đào tạo chương trình Tiếng Pháp Dự bị Đại học và Tiếng Anh Dự bị Đại học nhằm giúp các sinh viên muốn theo học bậc Cử nhân tại PUF-HCM có đủ hành trang cần thiết để bước vào một môi trường đại học quốc tế.

Chi tiết