Thông báo

LỊCH THI DELF-DALF 2017

Lịch thi, lệ phí và trung tâm thi DELF-DALF

LỊCH THI DELF-DALF 2017

DELF-DALF dành cho người lớn

DELF Prim và Junior

Tháng 5 năm 2017

Đăng ký từ 10 đến ngày 22 tháng 4 năm 2017

13 tháng 5/2017  : DELF A1DALF C1
14 tháng 5/2017  : DELF B1 
20 tháng 5/2017 : DELF A2DALF C2
21 tháng 5/2017 : DELF B2

Tháng 9 năm 2017

Đăng ký từ 14 đến 26 tháng 8 năm 2017

*Riêng tại TPHCM : đăng ký từ ngày 26 tháng 6 đến ngày 26 tháng 8 năm 2017

16 tháng 9/2017  : DELF A1DALF C1
17 septembre 2017  : DELF B1 
Thứ bảy 23  tháng 9/2017 : DELF A2 và DALF C2
24  tháng 9/2017  : DELF B2

Tháng 11 năm 2017

Đăng ký từ 9 đến 21 tháng 10 năm 2017

11 tháng 11/2017  : DELF A1DALF C1
12  tháng 11/2017  : DELF B1
18  tháng 11/2017  :DELF A2DALF C2
19  tháng 11/2017  : DELF B2

Tháng 5 năm 2017

Đăng ký từ  24 tháng 4 đến 6 tháng 5 năm 2017

27 tháng 5/2017  : DELF A1B1 Junior
28 tháng 5/2017  : DELF A2B2 Junior

Tháng 6 năm 2017

Đăng ký từ 13 đến 25 tháng 3 năm 2017

3 tháng 6/2017  : DELF A1.1A2 Prim
4  tháng 6/2017  : DELF A1 Prim

Tháng 10 năm 2017

Đăng ký từ 11 đến 23 tháng 9 năm 2017

14 tháng 10/2017  : DELF A1B1 Junior
15  tháng 10/2017  : DELF A2B2 Junior 

Tháng 12 năm 2017

Đăng ký từ 11 đến 23 tháng 9 năm 2017

2 tháng 12/2017  : DELF A1.1A2 Prim
3  tháng 12/2017  : DELF A1 Prim

Lưu ý: Chỉ có Viện Pháp tại Hà Nội – L’Espace tổ chức các kỳ thi. Đối với các trung tâm khác, xin vui lòng xem trên trang web sau :

www.ambafrance-vn.org/DELF-DALF

DELF PRO

Tháng 3/2017

Đăng ký từ 20 tháng 2 đến 4 tháng 3/2017

25 tháng 3/2017 : DELF A1B1

26 tháng 3/2017 : DELF A2B2

 

LỆ PHÍ THI DELF-DALF 2017

BẰNG

LỆ PHÍ (VND)

DELF A1.1

650 000 VND

DELF A1

650 000 VND

DELF A2

750 000 VND

DELF B1

1 000 000 VND

DELF B2

1 500 000 VND

DALF C1

1 700 000 VND

DALF C2

1 850 000 VND

BIỂU GIÁ PHẠT 2017

DELF A1.1

650 000 VND

DELF A1

790 000 VND

DELF A2

840 000 VND

DELF B1

1 200 000 VND

DELF B2

1 840 000 VND

DALF C1

2 090 000 VND

DALF C2

2 200 000 VND

Biểu giá này được áp dụng với những người đăng ký thi sau thời hạn và dựa trên biểu phí hiện hành. Điều này không đồng nghĩa với việc có thể tự động đăng ký sau thời hạn. Việc đang ký sau thời hạn phải được sự đồng ý của người phụ trách trung tâm. Biểu giá này không áp dụng đối với kỳ thi DELF Prim mà chỉ được áp dụng với kỳ thi DELF Junior và DELF-DALF dành cho tất cả mọi người.

DANH SÁCH CÁC TRUNG TÂM ĐƯỢC PHÉP TỔ CHỨC THI DELF-DALF VÀ THỜI ĐIỂM THI

Tại Việt Nam có 11 trung tâm thi DELF – DALF ở 8 tỉnh thành trong cả nước : Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Huế, Cần Thơ, Nha Trang, Vinh và Sapa – Lào Cai. Trong đó, chỉ có Trung tâm văn hóa Pháp tại Hà Nội – L’Espace tổ chức tất cả các kì thi. Để tìm hiểu thêm về các trung tâm và thời điểm thi ở mỗi nơi, bạn có thể  tham khảo thông tin chi tiết tại đây.

(www.institutfrancais-vietnam.com/vi)

 

 
  • ELCA
  • IDECAF
  • Capgemini
  • UPMC
  • DHQG
  • Toulouse
  • Bordeaux
  • Officience