Văn hóa - Thể thao - Tình nguyện

Ngày hội Hiến máu tình nguyện

Sắp tới, Đoàn Cơ Quan - ĐHQG phối hợp Đoàn Khoa Y tổ chức ngày hội "Hiến máu nhân đạo" nhằm bổ sung vào ngân hàng máu BV Truyền Máu & Huyết Học cũng như thể hiện tinh thần tương thân tương ái của mọi người. 

Thời gian: 7h30 sáng, ngày 21/4/2016
Địa điểm: Hội trường nhà điều hành ĐHQG

Hãy cùng sẻ chia bằng cách đăng ký tham gia hiến máu các bạn nhé. Link đăng ký: http://goo.gl/forms/uIV31U81rB

- UEP -