Tuyển sinh

Chương trình Cử nhân LUẬT - KINH TẾ - QUẢN LÝ
Chương trình Cử nhân LUẬT - KINH TẾ - QUẢN LÝ

Chương trình Cử nhân Luật - Kinh tế - Quản lý tại PUF-HCM do trường Đại học Toulouse 1 Captiole của Pháp chịu trách nhiệm đào tạo và cấp bằng, với thời gian đào tạo là 3 năm và ngôn ngữ giảng dạy là tiếng Pháp và tiếng Anh.

Chi tiết
Chương trình Thạc sĩ Khoa học Máy tính
Chương trình Thạc sĩ Khoa học Máy tính

Thời gian đào tạo: 2 năm - Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Anh - Chuyên ngành: Mạng và Phần Mềm - Trường cấp bằng: ĐH Paris 6 và ĐH Bordeaux - Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển thông qua hồ sơ và phỏng vấn

Chi tiết
Chương trình Thạc sĩ Kinh Tế Thương Mại
Chương trình Thạc sĩ Kinh Tế Thương Mại

Thời gian đào tạo: 2 năm - Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Anh - Trường cấp bằng: ĐH Toulouse 1 Capitole - Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển thông qua hồ sơ và phỏng vấn

Chi tiết