Ký Túc Xá

Thông tin Ký túc xá năm học 2015-2016

►  Toàn bộ sinh viên PUF-HCM có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh, thành phố ngoài TP.HCM và các huyện ngoại thành TP.HCM đều được đăng ký nội trú Ký túc xá ĐHQG-HCM (phòng chuẩn).

►  Đơn giá nội trú tại Khu đô thị ĐHQG-HCM:

►  Những sinh viên không đăng ký nội trú Ký túc xá sẽ được hướng dẫn cung cấp thông tin thường trú hoặc tạm trú tại địa bàn TP.HCM vào đầu năm học.