Cơ hội việc làm

TMA tuyển dụng 200 vị trí Tester

TMA đang tuyển dụng 200 vị trí Tester nhằm đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực của công ty và tạo điều kiện việc làm cho sinh viên mới ra trường.

Mọi thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ: 

Student Development Center (SDC)

TMA Solutions | intern@tma.com.vn | Website: www.tmasolutions.com

Tel: +84-83997 8000| Ext: 5615 - 5236

Facebook: https://www.facebook.com/sdc.tma

 

 

 

Các bài viết khác