Tuyển dụng

TMA tuyển dụng Kỹ sư Machine Learning và Artificial Intelligent

TMA đang tuyển dụng Kỹ sư Machine Learning /Artificial Intelligent nhằm đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực của công ty.

I. Số lượng: 50

II. Yêu cầu:

- Có niềm đam mê mạnh mẽ về thuật toán, phân tích dữ liệu và trí tuệ nhân tạo

- Tốt nghiệp Đại học

III. Apply now:

- Email: recruit@tma.com.vn

- Website: www.tma.vn