Học bổng

HỌC BỔNG SAU ĐẠI HỌC NĂM 2018

 

QUY ĐỊNH CẤP HỌC BỔNG NĂM HỌC 2018-2019

CHƯƠNG TRÌNH THẠC SĨ TIN HỌC

 CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM   

Học viên ghi danh và học tại PUF-HCM được cấp các loại học bổng sau đây: 

I.   HỌC BỔNG TUYỂN SINH

1.    Số lượng: 04 suất trong đó 02 suất trị giá 50% và 02 suất trị giá 25% học phí cho toàn bộ khóa học.

2.    Đối tượng: Sinh viên đã tốt nghiệp Đại học ngành Tin học/Công nghệ thông tin trong 3 năm gần nhất (2016, 2017, 2018) nộp đơn ứng tuyển vào năm thứ nhất (M1)

3.    Tiêu chí xét học bổng:

Thí sinh đáp ứng đủ các điều kiện sau sẽ được xét trao học bổng:

- Kết quả học tập toàn khóa ở bậc Đại học đạt từ 7.5 trở lên;

Có chứng chỉ ngoại ngữ đáp ứng chuẩn B2 khung tham chiếu Châu Âu (CEFR).

4.    Điều kiện duy trì học bổng cho năm thứ 2 (M2)

Điểm tổng kết năm học thứ nhất (M1) từ 14/20 trở lên, trong đó điểm mỗi môn học từ 10/20 trở lên.

 

II.   HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH

1.    Giá trị học bổng: 20% học phí cho toàn bộ học khóa học.

2.    Đối tượng: Giảng viên các trường Đại học, Cao đẳng,Trung cấp, Trung học phổ thông trên cả nước nộp đơn ứng tuyển vào năm thứ nhất (M1)

3.    Tiêu chí xét học bổng:

- Hiện đang là giảng viên công tác tại các trường Đại học, Cao Đẳng, Trung cấp hoặc Trung học phổ thông;

- Có chứng chỉ ngoại ngữ đáp ứng chuẩn B2 khung tham chiếu Châu Âu (CEFR).

4.    Điều kiện duy trì học bổng cho năm học thứ 2 (M2)

Điểm tổng kết năm học thứ nhất (M1) từ 12/20 trở lên, trong đó điểm mỗi môn học từ 10/20 điểm.

 

III. HỌC BỔNG XUẤT SẮC: 

1.      Đối tượng: Học viên có kết quả học tập năm thứ nhất (M1) thuộc top 10% của lớp

2.       Giá trị học bổng: Học bổng có giá trì từ 25% đến 75% học phí cho năm học thứ 2.

3.      Tiêu chí xét học bổng:

(Dựa vào kết quả học tập của năm 1)

- Điểm tổng kết  năm thứ nhất (M1) thuộc top 10% của lớp và đạt từ 14/20 trở lên;

- Điểm tổng kết mỗi môn học từ 10/20 trở lên;

- Tiếp tục theo học năm thứ hai (M2) tại PUF-HCM. 

 

Ngoài ra, học viên học tại PUF-HCM còn được cấp các loại học bổng sau: 

1.      Học bổng doanh nghiệp (Alternance Project):

- Đối tượng: Toàn bộ học viên tham gia học tập chương trình thạc sĩ Tin học tại PUF-HCM có nguyện vọng muốn tham gia dự án vừa học vừa làm với sự hỗ trợ của doanh nghiệp

- Giá trị: 100% học phí.

- Đơn vị cấp: Công ty đối tác

- Tiêu chí xét học bổng: Vượt qua kỳ phỏng vấn của doanh nghiệp và được doanh nghiệp chấp thuận cấp học bổng

2.      Học bổng thực tập tại Pháp:

- Đối tượng: Sinh viên có thành tích học tập tốt hoặc có định hướng nghiên cứu phù hợp với các đề tài của các giáo sư hoặc các doanh nghiệp tại Pháp;

- Giá trị: khoảng  500 - 600 €/tháng thực tập tại Pháp trong vòng 06 tháng;

- Đơn vị cấp: Trường đối tác và doanh nghiệp

- Tiêu chí xét học bổng:  Thuộc top 3 của lớp và được các giáo sư tham gia giảng dạy chương trình tại PUF-HCM phỏng vấn lựa chọn