Sau khi tốt nghiệp các bạn được nhận một bằng Cử Nhân/ Thạc sĩ của Quốc gia Pháp, bằng cấp này hoàn toàn giống như những sinh viên hiện đang đang theo học tại các trường đối tác.

Cùng với việc cấp phát văn bằng tốt nghiệp thì sinh viên/học viên được cấp phát bảng điểm sau mỗi năm học. Bảng điểm này cũng giống hoàn toàn như bảng điểm của những sinh viên hiện đang theo học tại các trường đối tác.

Các bằng cấp và bảng điểm vừa nêu trên đều được công nhận Quốc tế.

Trên bảng điểm sẽ có danh sách môn học tương ứng với một số tín chỉ châu Âu (ECTs) và hệ thống tín chỉ này đã được Quốc tế công nhận. 

Hệ thống giáo dục châu Âu quy định chương trình học tập là 60 ECTs/năm (đối với cả bậc Cử nhân và Cao học)

Do đó, sau khi tốt nghiệp, các bạn hoàn toàn có thể sử dụng bằng cấp và kết quả này để nộp đơn ứng tuyển vào các chương trình học tập cao hơn hay cơ hội việc làm trên toàn Thế giới. Điều đó đồng nghĩa với việc cơ hội thăng tiến cá nhân của bạn được diễn ra thuận lợi.