Tuyển sinh Sau đại học

Thông báo tuyển sinh Cao học năm học 2017-2018 (Đợt 3)

NGÀNH THẠC SĨ KHOA HỌC MÁY TÍNH

chuyên ngành Công nghệ phần mềm và chuyên ngành Mạng máy tính

Trung tâm Đại học Pháp - Đại học Quốc gia TP.HCM thông báo tuyển sinh Cao học đợt 3 năm học 2017-2018 các chuyên ngành như sau:

Thạc sĩ Khoa học Máy tính - Chuyên ngành Công nghệ Phần mềm do Đại học Bordeaux đào tạo và cấp bằng

- Thạc sĩ Khoa học Máy tính -  Chuyên ngành Mạng Máy tính do trường Đại học UPMC – Sorbonne University (Paris 6) phối hợp đào tạo và cấp bằng

Thời hạn nộp hồ sơ đợt 3: Từ ngày 16/08/2017 đến ngày 15/09/2017

- Mẫu hồ sơ xét tuyển: tải tại đây

- Thông báo tuyển sinh: xem tại đây

 

 

Các bài viết khác