Hoạt động sinh viên

QUYÊN GÓP LỊCH LÒ XO CŨ

CON SỐ 200

200 - là số tuổi của phát minh chữ nổi Braille - loại chữ dành cho người mù.

Loại ký tự này do Louis Braille phát kiến ra. Phát kiến này đã cứu được người khiếm thị trong việc mở mang kiến thức.

Chúng ta ở đây may mắn có được thân thể lành lặn với một đôi mắt sáng. Đôi mắt để nhìn ngắm vạn vật, đôi mắt để đưa tình làm duyên, đôi mắt thể hiện lời nói... Người ta gọi đôi mắt là cửa sổ tâm hồn quả không sai.

Nhưng những người khiếm thị họ không có được những may mắn trên, họ chỉ được tiếp xúc qua cảm thọ - xúc giác.

Để đồng hành và giúp đỡ những hoàn cảnh khiếm thị thiếu may mắn, và nhờ lấy cảm hứng từ chương trình từ thiện của trường PathWay, nay PUF phát động phong trào quyên góp lịch lò xo để chuyển đến trường khiếm thị Nguyễn Đình Chiều:

Để việc quyên góp này được diễn ra tốt đẹp, chúng tôi thông báo địa điểm và người liên hệ như sau:

Có hai đợt nguyên góp
🌼Đợt 1, trước tết: từ ngày 15/01/2018 đến ngày 07/02/2018
🌼Đợt 2, sau tết: từ ngày 26/02/2018 đến ngày 11/03/2018

Địa điểm nhận:
🏫1. Cơ sở chính của PUF-HCM: Thư viện PUF-HCM, lầu 4, Nhà Viện môi Trường và Tài Nguyên
Người liên hệ: Nguyễn Hoàng Trí, Nguyen Tri - Phụ trách công tác sinh viên của PUF, số đt: 01228 751 132
🏫2. Cơ sở 2 của PUF-HCM: Phòng 501, Tòa nhà Viện Đào tạo Quốc tế IEI, 29 Nguyễn Khắc Nhu, Q1
Người liên hệ: Nguyễn Đoàn Song Phúc, Song Phúc, lớp trưởng lớp LAGE17A, số đt: 01225 076 885

Các bài viết khác